Thông báo Triển khai hoạt động NCKH SV năm học 2015-2016

Thông báo Triển khai hoạt động NCKH SV năm học 2015-2016

 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2015, Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về các quy định và kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2015 - 2016.

Mẫu đăng ký: NCKH SV năm học 2015-2016