THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bộ môn Quy hoạch
Khoa Kiến trúc và Quy hoạch - Đại học Xây Dựng

Địa chỉ: Phòng 403 nhà A1 - Số 55 đường Giải Phóng - thành phố Hà Nội

Tel: 0243.869.8719

Email: bm.qh@nuce.edu.vn

Website: bomonquyhoachnuce.edu.vn

GOOGLE MAP
Liên kết với chúng tôi