Thông báo về khóa học mùa hè về quy hoạch cộng đồng và bảo tàng sống tại INDONESIA

Bộ môn Quy hoạch gửi tới thầy cô và các bạn sinh viên Khóa học mùa hè về quy hoạch cộng đồng và bảo tàng sống

Địa điểm tổ chức: YOGYAKARTA, INDONESIA

Thời gian: 06/10/2016 - 19/10/2016

Mọi thông tin chi tiết xem file đính kèm hoặc liên hệ cô Quỳnh Chi. Sđt: 0989.100.495  

File tài liệu: Khoahocmuaheindonesia