Thông báo kiểm tra đề cương đề tài tốt nghiệp khóa 56 QH.

 

Bộ môn Quy hoạch tổ chức Kiểm tra đề cương đề tài tốt nghiệp khóa 56 QH.

Thời gian: 14.00 ngày 15/3/2016.

Địa điểm: Tại F403, 404 H1.

 Nội dung: Kiểm tra đề cương đề tài Tốt nghiệp (kiểm tra chéo)

 Sinh viên báo cáo về nhiệm vụ đã được giáo viên hướng dẫn thông qua (tham khảo hướng dẫn lập nhiệm vụ thiết kế của bộ môn). Lưu ý các nội dung sau phải được làm rõ trong đề cương:

- Tên đề tài

- Diện tích, ranh giới

- Bản đồ nền phù hợp.

- Phần phụ đăng ký ( BM sẽ xem và cân đối lại chính thức)

- Các bản vẽ, nội dung phải thực hiện.

 

Đề cương sau khi được góp ý , sinh viên phô tô 1 bộ chính thức gửi lại Bộ môn để lưu.

Link: HƯỚNG DẪN LẬP NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP_2016