Lịch nộp và báo cáo Đồ án QH3 - Thiết kế đô thị lớp 66QH HK2 năm học 2023-2024

Lịch nộp và báo cáo Đồ án QH3 - Thiết kế đô thị lớp 66QH HK2 năm học 2023-2024

Thời gian: 7h30-11h00 (T2-T5) ngày thứ Bảy, 29/6/2024.
Địa điểm - phân theo hội đồng như sau:
+ Hội đồng 1: Phòng 55H3 - Ths. Nguyễn Thanh Tú, Ths. Đào Hải Nam, TS. Lê Minh Khuê và sinh viên thuộc nhóm các thầy cô (Th. Nam, C. Tú, Th. Khuê)
+ Hội đồng 2: Phòng 56H3 - TS. Nguyễn Thu Hương, Ths. Lê. Ngọc Hải, TS. Lê Quỳnh Chi và sinh viên thuộc nhóm các thầy cô (C Hương, Th. Hải, C. Chi)

Yêu cầu
+ SV sẽ báo cáo bài làm trước hội đồng các thầy cô.
+ Hội đồng bắt đầu làm việc lúc 7h45p; SV có mặt lúc 7h30, dán toàn bộ bài làm tại không gian lớp hội đồng đồ án trước khi hội đồng bắt đầu làm việc. (Lớp trưởng phân công chuẩn bị băng dính, kéo đầy đủ... để cả lớp dán bài trên tường cả hai lớp hội đồng, không dùng băng dính hai mặt)
+ Sau khi các hội đồng làm việc xong, mỗi SV thu bài - kẹp gáy thành bộ hoàn chỉnh (có Bìa) và nộp toàn bộ bài về văn phòng bộ môn- trong cùng một buổi sáng ngày 29/6/2024.
+ SV phải tham dự buổi bảo vệ đồ án trước hội đồng để có điểm KT. SV nếu có việc đột xuất không thể đế báo cáo đồ án phải thông báo tới giáo viên hướng dẫn, gửi đơn trình bày về văn phòng bộ môn Quy hoạch trước 12h ngày 28/6 - đồng thời vẫn phải gửi bài nộp lên lớp hội đồng đồ án theo lịch báo cáo.