LỊCH THU BÀI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 2 LỚP KD (MÃ MÔN 321635) VÀ ĐỒ ÁN CHUYÊN SÂU QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 1 LỚP NV55 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH THU BÀI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 2 LỚP KD (MÃ MÔN 321635) VÀ ĐỒ ÁN CHUYÊN SÂU QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 1 LỚP NV55 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài Đồ án quy hoạch đô thị 2 LỚP KD và Đồ án CHUYÊN SÂU Quy hoạch kiến trúc 1 học kỳ 3 năm học 2023-2024 như sau:
Thời gian: 9g00 thứ 6 ngày 28 tháng 6 năm 2024
Địa điểm: Văn phòng bộ môn Quy hoạch, P.403/A1
Sinh viên lưu ý:
- Nộp bài đúng thời gian quy định.
Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả tốt!