THÔNG BÁO LỊCH CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 3 ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO LỊCH CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 3 ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 3 ĐATN đợt 1 năm học 2023-2024 như sau:

  • Thời gian: 8h30 thứ 6, ngày 24 tháng 11 năm 2023
  •  Địa điểm: P.403/A1

Nôi dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện gồm:
1. Bản vẽ và các sơ đồ phân tích vị trí, phân tích hiện trạng
2. Bản vẽ , các sơ đồ ý tưởng, tiền đề phát triển
3. Giải pháp về quy hoạch sử dụng đất
4. Giải pháp về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
5. Các minh họa (nếu có)
6. Đăng ký chính xác nội dung kỹ thuật
Các bản vẽ ở dạng phác thảo, không kiểm tra thể hiện, chỉ kiểm tra nội dung
Các bản vẽ phải có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn, tránh việc sao chép.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!