THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 2 ĐATN đợt 1 năm học 2023-2024 như sau:
Thời gian: 8h30' thứ 6, ngày 3/11/2023
Địa điểm: Tại văn phòng bộ môn Quy hoạch, P.403/A1
Nội dung kiểm tra:
+ Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm)
+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết.
+ Bản đồ vị trí và Bản đồ hiện trạng khu đất.
+ Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch.
+ Phân tích đánh giá hiện trạng
+ Phân tích ý tưởng quy hoạch/Tiền đề phát triển
+ Các giải pháp Quy hoạch, Thiết kế đô thị chủ đạo: Định hướng phát triển không gian, Quy hoạch sử dụng đất... (với ngành Quy hoạch).
Yêu cầu các em đến chấm đúng giờ.
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!