THÔNG BÁO: LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP 64QH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO: LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP 64QH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch bảo vệ Đồ án Tổng hợp lớp 64QH học kỳ 1 như sau:
Thời gian: từ 8g30, Thứ 4 (13/12/2023)
Địa điểm, danh sách hội đồng Bộ môn thông báo sau.
Nội dung SV cần chuẩn bị:
- Báo cáo bằng PowerPoint toàn bộ đồ án
- In hồ sơ bản vẽ A3 màu ( Dạng bản vẽ A1 thu nhỏ)
- In 2 bản vẽ A1:
+ Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng dất ( TL: 1/500)
+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan (TL: 1/500)
Chúc các bạn SV đạt kết quả cao!