THÔNG BÁO LỊCH CHẤM BÀI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐỢT 2 LỚP NV42 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch chấm bài Đồ án Tổng hợp đợt 2 lớp NV42 học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau:

 
Thời gian: 14g00 thứ 4 (14/6/2023)
 
Địa điểm: VP bộ môn Quy hoạch và VP bộ môn Kiến trúc Công nghệ, P.403-404/A1
 
Các sinh viên lưu ý:
 
- Các nhóm sinh viên báo cáo bằng slide, mỗi nhóm thuyết trình tối đa 15 phút
 
- Mỗi nhóm sinh viên treo tối đa 3 bản vẽ thể hiện ý tưởng chính và giải pháp tổ chức không gian thiết kế Kiến trúc cảnh quan
 
- Sinh viên báo cáo theo Hội đồng ( có danh sách đính kèm)
 
Đề nghị các nhóm sinh viên chuẩn bị máy tính để báo cáo. Thứ tự báo cáo theo danh sách Hội đồng. Các nhóm sinh viên báo cáo muộn sẽ bị trừ điểm
 
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!