Lịch thu bài báo cáo Thực tập CBKT đợt 3 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch thu bài báo cáo thực tập CBKT đợt 3 năm học 2022-2023 như sau:
- Thời gian: 9h00-10h00 thứ 5 ngày 27 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm: P.403/A1 - Đại học Xây dựng HN
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!