Thông báo kế hoạch và danh sách thực tập CBKT đợt 3 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo kế hoạch và danh sách Thực tập CBKT đợt 3 năm học 2022-2023 như sau:

Lưu ý: Sinh viên liên hệ ngay với GVHD để nhận lịch học.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!