Thông báo lịch của học phần không xếp lịch môn Quy hoạch đô thị LOPNV43 học kỳ 2 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch học môn Quy hoạch đô thị LOPNV43 học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau:

- Thời gian học: Thứ 4, T4-6, tuần 32, 33, 34, 35, 36 (Từ 15/3/2023 đến 12/4/2023)

  • Địa điểm: P.404/H1
  • Giảng viên giảng day: TS. Trần Xuân Hiếu - 0917688868

Sinh viên lưu ý đi học đúng thời gian thông báo trên.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!