Thông báo danh sách, kế hoạch thực hiện Thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 2 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo  danh sách, kế hoạch thực hiện Thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 2 năm học 2022-2023 như sau:

Sinh viên liên hệ ngay với Giáo viên hướng dẫn mình để thống nhất kế hoạch thực tập tại đơn vị.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!