Thông báo danh sách, GVHD các lớp NV học kỳ 1 năm 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách và giáo viên hướng dẫn các lớp đồ án NV học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận đề và lịch học cụ thể.

  1. Link đề bài đồ án quy hoạch 1 LOPNV43 mã môn: 321632 và 328825 : 

Debaidoanquyhoach1LOPNV43

2. Đồ án Quy hoạch 2 các bạn ngành Quy hoạch:

Lưu ý: Sinh viên chỉ đăng nhập được link đề bài bằng email đuôi nuce.edu.vn như danh sách.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!