THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP ĐƠT 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài Báo cáo thực tập CBKT đợt 1 năm học 2022-2023 như sau:

  • Thời gian nộp: 8h00 - 11h00 thứ 6, ngày 16 tháng 9 năm 2022
  • Địa điểm: VP bộ môn Quy hoạch, P.403/A1 Đại học Xây dựng Hà Nội.

1. Nội dung báo cáo

1) Báo cáo các công việc thực tập, gồm:

- Các công việc nghiên cứu và thiết kế đã làm trong thời gian thực tập

- Tóm tắt tổ chức hoạt động nghiên cứu và tư vấn thiết kế của đơn vị tới thực tập

2) Dự kiến đề tài tốt nghiệp và thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài.

2. Hình thức báo cáo: Quyển A4 và đĩa CD

1) Quyển báo cáo: Khổ A4 theo khổ dọc, ảnh mầu, 15-20 trang, chữ Times New Romans, cỡ chữ 13, lề trên, dưới, phải 2cm, lề trái 3cm, dãn dòng 1.2.

2) Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của báo cáo.

Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả cao!