Thông báo Danh sách các lớp DQT học kỳ 3 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách các lớp bảo lưu DQT học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau:

Lưu ý: Sinh viên liên hệ với giảng viên phụ trách theo danh sách đính kèm để nhận lịch phụ đạo và lịch thi.