LỊCH THU BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch thu bài báo cáo thực tập CBKT đợt 3 năm học 2021-2022 như sau:
- Thời gian: 9h-10h thứ 5 ngày 26 tháng 5 năm 2022
- Địa điểm: P.403/A1 - Đại học Xây dựng HN
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!