Danh sách các lớp bảo lưu DQT học kỳ 2 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách các lớp bảo lưu DQT học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau;

Sinh viên liên hệ với giáo viên trước ngày 22/4/2022 để nhận lịch phụ đạo và lịch thi cụ thể.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!