Thông báo lịch chấm và hội đồng chấm đồ án QH2 lớp 57QH và 56KDF

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch chấm và hội đồng chấm đồ án QH2 lớp 57QH và 56KDF

LỚP 57QH 

  1. Thời gian thực hiện: Bắt đầu 1h30 Chiều thứ 7:  Ngày 13.06. 2015

     2. Hội đồng chấm đồ án QH2 – 57QH

      Hội đồng 1:

            1. Ths. Nguyễn Văn Tuyên

            2. Ths. Lê Ngọc Hải

            3. KTS. Nguyễn Công Thiện

     Hội đồng 2:

            1. Ths. Nguyễn Thanh Tú

            2. Ths. Dương Quỳnh Nga

            3. KTS. Lê Minh Khuê

     3. Phòng tổ chức: Phòng 1,2,3 - C4

     4. Danh sách hội đồng: Link download

     5. Sản phẩm báo cáo:

- in 2 bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất và tổ chức KGKTCQ ra A0

- in 1 bộ toàn bộ  hồ sơ bản vẽ  ra A3  đóng quyển.

  • báo cáo bằng trình chiếu (đề nghị lớp chuẩn bị, lắp đặt kết nối máy tính với máy chiếu  trước 1h30)

LỚP 56KDF

Hội đồng chấm đồ án QH2 lớp 56KDF, gồm 2 hội đồng:

     1. Hội đồng 1: thầy Dương + cô Tú

     2. Hội đồng 2: Cô Hương + thầy Hải

Thời gian: 8h30 Thứ Ba ngày 16.06.2015 tại P903.TN

Thể hiện song ngữ : Bảo vệ bằng Powerpoint . In bản tổng mặt bằng 1/500 khổ A1 + 01 QUYỂN A3 + 01 đĩa CD