Thông báo lịch nộp bài các lớp LOPNV26 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài Đồ án Kiến trúc quy hoạch 1, đồ án quy hoạch 2 các lớp LOPNV26 học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:
 
1. Đồ án kiến trúc quy hoạch 1 lớp LOPNV26:
Sinh viên nộp bài cho GVHD trước 17h00 thứ Sáu ngày 25/2/2022.
 
2. Đồ án quy hoạch 2 lớp LOPNV26:
Sinh viên nộp bài lên CMS trước 23h30 thứ 7, ngày 26/2/2022.
 
Chúc các em mạnh khoẻ và đạt được kết quả học tập tốt!