Báo cáo Chuyên đề Tiến sĩ 01 của NCS Nguyễn Hải Vân Hiền

Ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại văn phòng bộ môn Quy hoạch P.403, nhà A1, trường Đại học Xây Dựng Hà Nội đã diễn ra buổi báo cáo Chuyên đề Tiến sĩ 01 của NCS Nguyễn Hải Vân Hiền.

Tên CĐTS-01: Cơ sở khoa học về tổ chức Không gian công cộng khu vực Nội đô lịch sử Hà Nội theo hướng Biến đổi linh hoạt đa chức năng.

Về phía Hội đồng đánh giá gồm 03 Thành viên: 1. PGS.TS Phạm Hùng Cường – Trưởng bộ môn Quy hoạch - ĐHXDHN (CTHĐ); 2. TS Trần Thanh Bình - Hội KTS Việt Nam (TKHĐ); 3. GS.TS Doãn Minh Khôi - Viện trưởng Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị - ĐHXDHN (UVHĐ).

Về phía các chuyên gia tham dự đóng góp ý kiến có TS. Lê Quỳnh Chi - Phó trưởng BM Quy hoạch; PGS.TS Nguyễn Quang Minh - Bộ môn Kiến trúc Dân dụng và một số chuyên gia khác...

NCS đã báo cáo nội dung của Chuyên đề trước hội đồng và được đánh giá kết quả tốt. Các chuyên gia đã có nhiều góp ý quý báu, sâu sắc để Trên cơ sở đó, NCS tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện luận án, nhằm thực hiện các bước nghiên cứu tiếp theo.

Bộ môn Quy hoạch trân trọng cảm ơn sự tham gia của các chuyên gia để buổi làm việc thành công tốt đẹp. Chúc mừng NCS Nguyễn Hải Vân Hiền đã hoàn thành báo cáo CĐTS-01 và tiếp tục chuẩn bị cho CĐTS-02.