Thông báo lịch nộp Báo cáo thực tập CBKT đợt 3 năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp Báo cáo Thực tập CBKT đợt 3 năm học 2020-2021 như sau:

  • Thời gian: 9h-10h thứ 4, ngày 06 tháng 05 năm 2021
  • Địa điểm nộp: P.403/Nhà A1, trường Đại học Xây dựng.

Lưu ý: Quyển báo cáo phải có nhận xét và đóng dấu của đơn vị thực tập.

Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả cao!