Thông báo Danh sách và GVHD các lớp bảo lưu DQT học kỳ 2 năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách và GVHD các lớp bảo lưu DQT học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

Lưu ý: SInh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để nhận đề cương và lịch thi.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!