Thông báo kế hoạch và danh sách thực tập CBKT đợt 3 năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo kế hoạch thực hiện và danh sách Thực tập CBKT đợt 3 năm học 2020-2021 như sau:

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD mình để nhận lịch hướng dẫn.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!