Thông báo về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2015

 
    Để thuận tiện cho công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2015 của khoa Kiến trúc & Quy hoạch.  Khoa gửi tới các bạn sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp thông tin về về chương trình "THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN NAM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ NĂM 2015".
    TIÊU CHUẨN VÀ ĐỐI TƯỢNG
- Nam công dân có đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe, tuổi đời không quá 30 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn gọi nhập ngũ trong thời bình.
- Có lý lịch rõ ràng, đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với tổ quốc, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, tốt nghiệp Đại học năm học 2014-2015 (ưu tiên sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá trở lên), là đảng viên hoặc đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
- Sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2003/TTLT-BYT-BQP, ngày 17 tháng 10 năm 2011 về việc hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng.
    NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI
- Nghĩa vụ: Thấy rõ nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quôc phòng khi có yêu cầu.

- Quyền lợi: Theo thông tư 170/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2002, sinh viên đã tốt nghiệp đào tạo SQDB được phong quân hàm SQDB và được đăng ký vào ngạch dự bị động viên, được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình khi chưa có lệnh động viên, được hưởng một tháng lương với cấp bậc thiếu úy, khi thi tuyển công chức được cộng thêm 01 điểm vào kết quả thi. Sau khóa học các trường quân sự giới thiệu sinh viên tốt nghiệp đào tạo SQDB trở về để các trường đại học tiếp tục giải quyết quyền lợi cho sinh viên. Sinh viên có nguyện vọng tình nguyện vào phục vụ quân đội thì viết đơn tình nguyện gửi Bộ Quốc phòng, Hết thời hạn 2 năm, nếu sinh viên tiếp tục tình nguyện ở lại phục vụ trong quân đội, nếu quân đội có nhu cầu, thì được chuyển sang sĩ quan thường trực hoặc quân nhân chuyên nghiệp theo diện bố trí cán bộ để phục vụ quân đội lâu dài.