Thông báo kế hoạch lịch học của các lớp Đồ án nguyện vọng học kỳ 2 năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo kế hoạch học tập của các lớp nguyện vọng Đồ án KTQH1, Đồ án QH2, Đồ án QH3, Đồ án QH4, Đồ án QH5 học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

  • Tuần học: Tuần 31 đến tuần 37 (ngày bắt đầu tuần học: 22/3/2021; ngày kết thúc tuần học: 08/5/2021)

Cụ thể danh sách và đề bài bộ môn sẽ cập nhật sau.

Vậy bộ môn Quy hoạch xin thông báo để các em đăng ký các lớp học trên được biết.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!