Thông báo Bảo lưu DQT học kỳ 1 năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch Bảo lưu DQT học kỳ 1 năm 2020-2021 như sau:

Lưu ý: Sinh viên liên hệ với GVHD để nhận lịch cụ thể.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!