Thông báo lịch thông bài các lớp NV26,27 học kỳ 1 năm học 2020-2021 nhóm Thầy Trần Quốc Thái

Thông báo lịch thông bài các lớp NV26,27 học kỳ 1 năm học 2020-2021 nhóm Thầy Trần Quốc Thái như sau:
 
- Thời gian cụ thể: Sáng thứ 3 hàng tuần
+ Đồ án Quy hoạch 2: Thầy thông bài lúc 10h00'
+ Đồ án Quy hoạch 5: Thầy thông bài lúc 10h30'
 
Danh sách sinh viên theo dõi trong files đính kèm.
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!