Thông báo Thực tập CBKT đợt 1 năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách và kế hoạch Thực tập CBKT đợt 1 năm học 2020-2021 như sau: