Thông báo lịch nộp bài các lớp Đồ án kiến trúc QH1, Đồ án QH2,3,4,5 học kỳ 3 năm học 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài Đồ án học kỳ 3 năm học 2019-2020 gồm: Đồ án kiến trúc quy hoạch 1 lớp 19, đồ án quy hoạch 2 lớp 18, Đồ án quy hoạch 3 lớp 18, đồ án quy hoạch 4 lớp 18, đồ án quy hoạch 5 lớp 19 như sau:

  • Thời gian: 9h - 11h thứ 3, ngày 18/8/2020
  • Địa điểm: Văn phòng bộ môn Quy hoạch, 403/A1

Lưu ý:

  • Bộ môn chỉ thu bài theo thời gian thông báo trên. Nếu sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài
  • Không in bóng kinh ngoài bìa lót

Chúc các em mạnh khỏe và thể hiện bài tốt!