Thông báo danh sách các lớp bảo lưu DQT học kỳ 3 năm học 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách các lớp bảo lưu DQT học kỳ 3 năm học 2019-2020 như sau:

Lưu ý: sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn theo số điện thoại đính kèm để nhận lịch thi.