Hướng dẫn sinh viên đăng nhập cms.nuce.edu.vn

Bộ môn Quy hoạch thông báo đến tất cả các em sinh viên cách đăng nhập vào hệ thống quản lý học tập cms.nuce.edu.vn thông qua đường link hỗ trợ sau:

https://tttt.nuce.edu.vn/node/20

Các em đọc kỹ hướng tại link trên tránh trường hợp không đăng nhập được vào cms, ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!