SỰ KIỆN: "BUỔI SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG 03/2020" CỦA VIỆN BẢO TỒN DI TÍCH

Tháng 03/2020, Viện Bảo tồn di tích thông báo tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với 2 chủ đề:

Phần 1: Đánh giá giá trị di sản trong các làng truyền thống vùng đồng bằng sông Hồng trên góc nhìn tích hợp và so sánh
Diễn giả: PGS.TS. Phạm Hùng Cường

Phần 2: Phương án tu bổ nhà thờ chính tòa Bùi Chu do Viện Bảo tồn di tích đề xuất
Diễn giả: TS.KTS. Hoàng Đạo Cương

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - Viện Bảo tồn di tích (489 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội)
Thời gian: 08h30 ngày Thứ Ba, 03 tháng 03 năm 2020

Trân trọng kính mời các học giả, bạn bè quan tâm tới dự!