Thông báo Kế hoạch thực hiện và Danh sách phân GVHD Thực tập CBKT đợt 2 năm học 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo kế hoạch thực hiện và Danh sách phân GVHD Thực tập CBKT đợt 2 năm học 2019-2020 như sau:

Sinh viên liên hệ Thầy/Cô hướng dẫn mình để nhận lịch học. Đồng thời theo dõi mốc thời gian nộp bài để nộp bài đúng thời hạn.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!