Lịch kiểm tra tiến độ + lịch nộp đồ án Q1 lớp NV19 và đồ án Q2 lớp 18 -kỳ 3 năm học 2019

Lịch kiểm tra tiến độ + lịch nộp đồ án Q1 lớp 19 và đồ án Q2 lớp 18 - kỳ 3 năm học 2019

Sinh viên trực tiếp liên lạc với giáo viên hướng dẫn để lấy lịch kiểm tra tiến độ từ 17-22/6.

Thời gian nộp đồ án : 9-10h sáng thứ 7 ngày 29/6 tại VPBM Quy hoạch 403-A1