Bài giảng của KTS Mayuri & Kalpit (người Ấn Độ)

Các em sinh viên thân mến, Bộ môn Quy hoạch xin thông báo

Ngày 13/4/2019 vào hồi 9.30 tại P1001 nhà Thí nghiệm, 2 Kiến trúc sư người Ấn Độ: Mayuri và Kalpit sẽ diễn ra buổi nói chuyện chia sẻ một vài dự án về không gian cộng đồng vô cùng hấp dẫn và thú vị.

Xin mời toàn thể các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự.

Lưu ý: các bạn sinh viên lớp 61KDE tham dự như một buổi học chính thức.