Lịch nộp Báo cáo thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 3 năm học 2018-2019

Các bạn sinh viên thân mến,
Lịch nộp Báo cáo thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 3 năm học 2018-2019 như sau:
Thời gian nộp  : 14h30-15h00 thứ 6 ngày 12/4/2019
Địa điểm         : Văn phòng bộ môn Quy hoạch P403 A1