Thông báo lịch nộp đồ án quy hoạch 1 lớp 57QH năm học 2014 - 2015

Lịch chấm bài đồ án quy hoạch 1 lớp 57qh

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp đồ án quy hoạch 1 như sau:

-       Thời gian nộp : 8h sáng ngày 4/4/2015

-       Địa điểm: ​P 607, 609,610 nhà H1

-       Hình thức chấm: Các thầy cô chấm và chữa bài tại lớp

-       Sản phẩm yêu cầu:

Bản vẽ khổ A1 (2 tờ) bao gồm: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 1/500, Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Bộ hồ sơ: A3, đĩa CD

 

Chú ý: Các bạn sinh viên sẽ tự báo cáo đồ án của mình trong 10 phút trước hội đồng thầy cô theo hình thức chấm chéo