THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẮT BUỘC PHẢI ĐEO THẺ SINH VIÊN KHI VÀO TRƯỜNG

Bộ môn Quy hoạch thông báo đến tất cả các bạn sinh viên quy định mới của nhà trường về việc đeo thẻ sinh viên như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 tất cả sinh viên vào trường học tập, liên hệ công việc...đểu phải đeo thẻ sinh viên. Nếu không có thẻ sẽ không được Phòng Bảo vệ cho vào trường.

Các em lưu ý và chấp hành đúng quy định.