Lịch chấm bài đồ án quy hoạch 5 lớp 56qh

Chấm bài đồ án quy hoạch 5 lớp 56qh

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp đồ án quy hoạch 5 như sau

-       Thời gian nộp : 14.30h ngày 4/4/2015

-       Địa điểm: ​ 607, 609, 610 nhà H1

-       Hình thức chấm: Chấm theo hội đồng

Hội đồng 1: t. Cường, cô Hương (8 nhóm)

Hội đồng 2: cô Chi, t. Nam (8 nhóm)

Hội đồng 3: t. Dương, t. Tuyên (8 nhóm)

-       Sản phẩm yêu cầu:

Bảo vệ bằng powerpoint

Bản vẽ khổ A0 (2 tờ) bao gồm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

Thuyết minh A3 và bản vẽ thu nhỏ

Đĩa CD