Hội thảo Quốc tế: "Hình thái học Làng Xã dưới ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa"

Trân trọng kính mời thầy cô, các bạn sinh viên đến tham dự Hội thảo Quốc tế:


"Hình thái học làng xã dưới ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hoá"


Thời gian: 8.30-11.30 ngày 4/12/2018
Địa điểm: phòng 305 nhà A1 - ĐHXD