Thông báo lịch thông đề cương môn Quy hoạch đô thị 1 nhóm DQT

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch ra đề cương cho sinh viên bảo lưu DQT môn Quy hoạch đô thị 1 học kỳ 1, năm học 2018-2019 như sau:

Thời gian: 14h30-15h thứ 3, ngày 28/08/2018

Địa điểm: Tại văn phòng bộ môn Quy hoạch 403/A1

Lưu ý: Sau buổi ra đề cương các em sẽ có lịch thi cụ thể.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!