Thông báo lịch nộp bài Đồ án các lớp LOPNV học kỳ 3 năm học 2017-2018

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp các lớp đồ án LOPNV học kỳ 3 năm học 2017-2018 như sau:

1.Đồ án kiến trúc quy hoạch 1:

  • Thời gian: 8h15 - 9h15  thứ 2, ngày 02/7/2018
  • ĐỊa điểm: P.403A1

2.Đồ án Quy hoạch đô thị 2, Đồ án QH3, Đồ án QH4, Đồ án QH5:

  • THời gián: 8h15 - 10h thứ 6, ngày 29/6/2018
  • Địa điẻm: P.403A1

Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả tốt!