Chương trình Khóa học mùa hè 2018 tại Đại học Tokushima - Nhật Bản

Thân gửi các bạn sinh viên!
Bộ môn Quy hoạch gửi tới các bạn thông báo về Khóa học mùa hè tại Đại học Tokushima Nhật Bản. 
 
Thời gian: từ ngày 6-13 tháng 8 năm 2018 
Địa điểm: tại Đại học Tokushima - Nhật Bản
Đối tượng tham dự: Sinh viên đại học của trường ĐHXD 
 
Chi tiết về khóa học được đính kèm.