Thông báo lịch ra đề Đồ án quy hoạch đô thị 2 LOPNV19

Bộ môn Quy hoạch thông bái lịch ra đề môn Đồ án quy hoạch đô thị 2 LOPNV19 như sau:

Thời gian: 10h00 thứ 3, ngày 13 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Tại văn phòng bộ môn Quy hoạch, P403.A1

Lưu ý: Tất cả sinh viên LOPNV19 phải có mặt đầy đủ trong buổi ra đề để năm rõ đề bài trong quá trình làm đồ án.

 

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!