Thông báo lịch nộp đồ án các lớp học lại QH1 - QH2 - QH5 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Bộ môn Quy hoạch Vùng và đô thị thông báo lịch nộp Đồ án chung cho các lớp học lại học kỳ 1 năm học 2017-2018 bao gồm các môn học sau:

1.Đồ án Kiến trúc quy hoạch 1 LOPNV26

2.Đồ án Kiến trúc quy hoạch 2 LOPNV26

3.Đồ án Quy hoạch 5 LOPNV27

 

Thời gian nộp: 9h30 đến 10h30 thứ 7, ngày 9/12/2017

Địa điểm: P.403/A1

 

Chúc các em mạnh khỏe và làm bài đạt kết quả tốt!