Khóa thực tập sinh viên tại Viện Kỹ thuật quốc tế Sirinhorn (SIIT) - Đại học Thammasat Thái Lan

 

Bộ môn Quy hoạch xin gửi tới sinh viên và các thầy cô thông tin về Khóa thực tập sinh viên ngắn hạn tại Viện Kỹ thuật quốc tế Sirinhorn (SIIT) - Đại học Thammasat Thái Lan.

 

 

Thông báo

Nội dung chương trình