Lịch nộp báo cáo thực tập CBKT đợt 2 năm học 2016-2017

Bộ môn Quy hoạch Vùng và Đô thị thông báo lịch nôp Báo cáo thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 2 năm học 2016-2017 như sau:

 

Thời gian: Từ 8h - 11h30p, Thứ 6 ngày 06 tháng 1 năm 2017

Địa điểm: Tại văn phòng Bộ môn Quy hoạch, 403 nhà A1, Đại học Xây dựng.

 

Lưu ý các bạn sinh viên:  Bài Báo cáo phải có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn.