Lịch và danh sách hội đồng đồ án tốt nghiệp _2016

Bộ môn Quy hoạch thông báo tới các bạn sinh viên về lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:

HỘI ĐỒNG 12: P109 nhà H1 lúc 8h ngày 27 tháng 6 năm 2016

HỘI ĐỒNG 13: P110 nhà H1 lúc 8h ngày 27 tháng 6 năm 2016 

Danh sách Hội đồng và đồ án:

ĐATN2016

"Chúc các bạn sinh viên có buổi bảo vệ thành công "